Wat doen wij

De Molenwiek heeft een intern zorgteam, deze bestaat uit IB-ers en directie. Wekelijks worden de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben door leer-krachten en/of IB besproken en worden acties uitgezet. Medewerkers van de Molenwiek die een specialisme hebben zoals bijvoorbeeld kindercoaching, gedrag of meer- en hoogbegaafdheid kunnen om advies worden gevraagd. Het zorgteam werkt nauw samen met het samenwerkingsverband, leerplicht, Auris, JGZ-verpleegkundige van de GGD en de CJG-coaches. 

Dit samen vormt het kernteam. Het kernteam ondersteunt de schoolprofessionals bij het geven van onderwijs aan leerlingen met psychische en/of sociaal-emotionele problematiek en/of leerlingen die vanwege een langdurige ziekte, handicap of (lichamelijke en/of verstandelijke) beperking extra aandacht en zorg nodig hebben, zodanig dat deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs goed kunnen functioneren. 

De stappen rond de begeleiding van zorgleerlingen zijn vastgelegd volgens de zorgpiramide. Elke 6 weken is er een bijeenkomst waarin de zorgleerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) besproken worden. Plan van aanpak voor komende periode wordt eerst intern besproken en daarna met ouders. De uitvoering wordt geëvalueerd en aanpassingen worden gedaan, met als doel dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het zorgaanbod op de Molenwiek.

Voor verdere informatie over het zorgteam verwijzen wij u naar ons Schoolonderwijsprofiel (SOP).