[toggle title=”Heeft u een vraag?” type=”undefined” targets=””]De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hieronder.
De antwoorden op al uw andere vragen vindt u in de schoolgids.
Mist u een onderwerp in de schoolgids? Laat het ons weten via dalton@molenwiek-haarlem.nl
Administratie: Ingrid Herben, 023-5336213. [/toggle] [toggle title=”Schooltijden van 8.10 u.-14.00 uur” type=”undefined” targets=””]Alle dagen gaan de deuren om 8.10 u. open. Om 14.00 u. zijn de lessen afgelopen.
Groep 1-4: Ouders van groep 1-4 mogen om 8.10 u. even mee de klas in. Deze inloop is bedoeld om even sfeer te proeven in de klas. U kunt zien met welk thema de kinderen bezig zijn en wat uw kind aan werkjes heeft gemaakt. De leerkracht is er tijdens de inloop voor de kinderen. Het is dus niet de bedoeling dat u in gesprek gaat met de leerkracht. Om 8.20 u. zijn alle ouders weer buiten het lokaal en gaan de kinderen aan het werk.
Wilt u de kinderen door hun eigen ingang naar binnen brengen? Dat scheelt onnodig geloop in de aula. De kinderen van groep 5 en 6 zijn namelijk al om 8.15 u. aan het werk.
Groep 5-8: De kinderen van groep 5-8 gaan om 8.10 u. zelfstandig naar hun lokaal, de ouders blijven op het schoolplein. De kinderen van groep 5-8 zijn al om 8.15 u. aan het werk.[/toggle] [toggle title=”Op welke dag gymt mijn kind?” type=”undefined” targets=””]Maandag: De groepen 7A, 8B, 8A, 7C, 7B, 6A (vakleerkracht Marieke)
Dinsdag: De groepen 5A, 4A, 4B, 3A/B, 5B, 3B/C (vakleerkracht Justus en Marieke)
Woensdag: De groepen 7B, 8A, 8B, 7C, 7A, 6B (vakleerkracht Justus)
Donderdag: De groepen 5C, 4B, 4A, 3 A/B, 3 A/C (vakleerkracht Justus en Marieke)
Vrijdag: De groepen 5A, 5B, 5C, 6A, 6B  (vakleerkracht Justus)
[/toggle] [toggle title=”Voor- en naschoolse opvang ” type=”undefined” targets=””]Leerlingen van de Molenwiek Dalton kunnen voor voor- en naschoolse opvang terecht bij Kinderopvang Haarlem.
De kinderen worden opgevangen in NSO De Flierefluiters, Betuwelaan 2, 2036 GV, Haarlem.
Meer informatie over deze locatie vindt u op www.kinderopvanghaarlem.nl.
U kunt ook bellen naar: 023 – 5123920. Mocht u niet bij de Flierefluiters terecht kunnen, dan kunt U contact opnemen met de volgende organisaties:
• De Blauwe kikker, informatie via info@kol.nl
• Het Hazeltje, informatie via 023-5367928, info@kinderopvanghazeltje.nl
• Boris Buitelaar, informatie via 023-5379290 www.skos.nl en team.bso.borisbuitelaar@skos.nl
Al deze NSO’s halen de kinderen na schooltijd op.
Met al deze organisaties hebben wij nauw contact, alle benodigde informatie over vakanties, studiedagen etc. wordt naar hen doorgestuurd.
Er zijn duidelijke afspraken over de manier waarop de kinderen opgehaald worden. [/toggle] [toggle title=”Ziekmelden, Afspraak tandarts, doter, etc” type=”undefined” targets=””]Als uw kind ziek is, kunt via SocialSchools een absentiemelding sturen.
Absenten worden dagelijks door de groepsleerkracht via een absentielijst bijgehouden.
Afspraken met dokters, tandartsen en dergelijke probeert u natuurlijk na schooltijd te maken. Als het echt niet anders kan, dan hebben wij geen bezwaar tegen dergelijke afspraken onder schooltijd.
Overleg dan wel even met de leerkracht van uw kind of er geen bijzonderheden zijn die dag.
U moet uw kind zelf komen halen en brengen, want binnen schooltijd zijn wij verantwoordelijk voor uw kind.[/toggle] [toggle title=”Als u gaat verhuizen” type=”undefined” targets=””]Wilt u een voorgenomen verhuizing aan de leerkracht doorgeven? U kunt met de leerkracht dan ook afspraken maken over de overdracht van de gegevens van uw kind. Geef bij de administratie ook de verhuizing en de naam van de nieuwe school door, dan kan de scholenwissel administratief in orde gemaakt worden. [/toggle] [toggle title=”Verlof aanvragen” type=”undefined” targets=””]Voor het aanvragen van verlof kunt u een verlofformulier bij de administratie ophalen.
Twee dagen nadat u het ingevulde verlofformulier bij de administratie heeft ingeleverd, kunt u het weer ophalen en lezen of uw verzoek is toegekend.
Uw aanvraag is behandeld door de directie, de directie heeft zich hierbij te houden aan de regels die door bureau leerplicht zijn opgesteld (Veel ouders zijn in de veronderstelling dat een basisschool zelf het verzuimbeleid bepaalt, dat is dus niet het geval, wij hebben ons te houden aan de richtlijnen van bureau leerplicht. Als wij de richtlijnen overtreden, krijgen wij een boete).

Hieronder volgen de richtlijnen waar wij ons volgens bureau leerplicht aan moeten houden:
Aanvraag VakantieVerlof minder dan 10 dagen

Aanvragen bij: Directeur
Toewijzen? Uitsluitend i.v.m. de aard van het beroep van één van de ouders

Nooit in de eerste twee weken van het schooljaar

Afwijzen?Alle overige vragen voor extra vakantie

Aanvraag Vakantie Verlof meer dan 10 dagen

Aanvragen bij: Directeur

Toewijzen? NOOIT

Afwijzen? ALTIJD

Aanvraag verlof Gewichtige Omstandigheden voor 10 dagen of minder

Aanvragen bij: Directeur

Toewijzen? Als de aanvraag betrekking heeft op externe, buiten de wil van ouder en/of kind gelegen omstandigheden

Aanvraag verlof Gewichtige Omstandigheden voor meer dan 10 dagen

Aanvragen bij: Leerplichtambtenaar

Toewijzen? …

Op school kunt u de door leerplicht uitgegeven brochure “Iedereen naar school, informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar” inzien.
[/toggle] [toggle title=”Hoe bereik ik de leerkracht?” type=”undefined” targets=””]U kunt de leerkracht telefonisch bereiken via de administratie van de school. Administratie: Ingrid Herben, 023-5336213.
U kunt de leerkracht ook mailen, het mailadres van de leerkracht staat op de klassenpagina en op Ons Team. En via digiDUIF.(site)[/toggle] [toggle title=”Hoofdluis” type=”undefined” targets=””]Zodra er hoofdluis is geconstateerd, worden tevens de broertjes/zusjes van het betreffende kind, welke ook op school zijn, gecheckt. Daarna worden de ouders direct gebeld door de leerkracht om het kind/de kinderen op te komen halen. De leerkracht overhandigt de ouder een brief hoe te handelen. De ouders zorgen meteen voor behandeling. Als het kind is behandeld kan het de dag na de eerste behandeling weer naar school. De eerste 2 weken na constatering dient het haar in een staart (liefst vlecht) te worden gedragen.
Verdere informatie over het luizenprotocol vindt u in de schoolgids. [/toggle] [toggle title=”Verjaardagen” type=”undefined” targets=””]Kleuters: Maak met de leerkracht van uw kind een afspraak over de dag waarop uw kind trakteert. In de kleutergroep wordt een verjaardag aan het begin van de ochtend gevierd. De ouders mogen bij deze viering aanwezig zijn. De kleuters gaan om 10.00 u. de klassen rond in de kleuterklassen. Een kleuter mag twee kinderen kiezen die daarbij meegaan.
Groep 3-8: Sinds schooljaar 2011-2012 gaan de jarigen uit groep 3-8 niet meer de klassen rond. Het bezoek van onze vele jarigen aan andere groepen maakt een grote inbreuk op het lesgeven van leerkrachten. Om deze reden is het “de klassen rond gaan” afgeschaft. Jarigen vieren hun verjaardag in de klas en mogen een bescheiden traktatie uitdelen.
Traktatie: Wij stellen het op prijs als u voor een bescheiden, gezonde traktatie zorgt. Lollies, wijnballen, toffees en kauwgom zijn niet toegestaan. Het uitdelen van ijs is prima, meld dit van te voren even bij de leerkracht, dan kan er gekeken worden of er een plaatsje in de vriezer is.

We willen u vriendelijk vragen de uitnodigingen voor een partijtje niet in de klas of op het schoolplein uit te delen. Dit om teleurstelling bij kinderen die niet zo vaak gevraagd worden te voorkomen.[/toggle] [toggle title=”Mobieltjes” type=”undefined” targets=””]Mobieltjes die door kinderen mee naar school genomen worden, worden bij de start van de dag in het “mobieltjesmandje” gestopt. Op sommige momenten zijn mobieltjes nodig in de les en worden ze in goed overleg met de leerkracht gebruikt. Mochten de kinderen hun mobieltjes niet doelgericht gebruiken dan wordt het mobieltje door de leerkracht ingenomen. Na schooltijd kan het mobieltje weer bij de leerkracht opgehaald worden. [/toggle] [toggle title=”Gymkleding en douchen voor groep 3-8″ type=”undefined” targets=””]Gymkleding: Alle kinderen nemen voor de gymles het volgende mee: Gymkleren, gymschoenen, handdoek. Deze spullen worden in een aparte gymtas meegenomen. Kinderen die geen gymkleren, gymschoenen of een handdoek bij zich hebben, mogen deze niet van andere kinderen lenen i.v.m. hygiëne. Kinderen die geen gymkleren, gymschoenen of een handdoek bij zich hebben, kunnen niet meedoen aan de gymles. Zij brengen de gymtijd onder toezicht van de leerkracht door. Zij blijven dus niet in de gymzaal. Mocht de leerkracht hiertoe niet in staat zijn vanwege afspraken, dan is hij/zij er verantwoordelijk voor dat het kind door een andere leerkracht wordt opgevangen. Er worden in dat geval passende opdrachten meegegeven.
Douchen: Er wordt na de gymles altijd gedoucht. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt om medische redenen. In structurele gevallen moet een briefje van de huisarts overlegd worden. In incidentele gevallen volstaat een briefje van de ouder(s).
Niet deelnemen aan de gymles: De gymles is een verplicht onderdeel van het lesrooster. Alle kinderen nemen deel aan de gymles. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt op medische gronden. Kinderen die niet mogen gymmen nemen een briefje van de ouder(s) mee waarop de reden van het niet kunnen deelnemen aan de gymles vermeld staat. [/toggle] [toggle title=”Klachten” type=”undefined” targets=””]Als u ontevreden bent over de gang van zaken betreffende uw kind, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon om dit mee te bespreken.
Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de IB’er. Dit kunt u regelen via de administratie.
Als u ontevreden bent over iets dat niet direct betrekking heeft op uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Ook daarvoor kunt u via de administratie een afspraak maken. Administratie: Ingrid Herben, 023-5336213. [/toggle]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *