Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Als MR willen wij de school helpen met het maken en uitvoeren van een goed en duidelijk beleid, waarbij de ouders en de leerkrachten zich betrokken voelen.

Via deze weg willen wij ons als Medezeggenschapsraad (MR) voorstellen.

De Medezeggenschapsraad is uitgebreid met één leerkracht en één ouder. Voor de ouders was er tot 1 september de gelegenheid om te reageren. Er hebben zich twee ouders aangemeld. Janet Boone heeft zich ondertussen teruggetrokken, waardoor beide ouders zonder verkiezingen zitting kunnen nemen in de MR, naast de bestaande leden: Daniella van der Weijden en Carline Daane. Het zijn Yuri Schaeffer en Herman Hebbes. Hierbij stellen zij zich voor:

Hoi ik ben Herman. Ik ben de vader van Levina (groep 3b) en Ronin (groep 1a). Ik ben opgeleid in de zorg en ontwikkelingspsychologie en ik heb een grote interesse voor opvoeden en onderwijs. Ik werk als huisvader en ik geef Aikido les aan kinderen, jongeren en volwassenen. Over het algemeen vind ik het belangrijk om alles als een proces te benaderen en in alle situaties de positieve aspecten te vinden. Als je meer wil weten trek je maar aan mijn mouw.

Yuri Schaeffer (34)Ik heb mij aangemeld voor de medezeggenschapsraad om op mijn manier een steentje bij te kunnen dragen op de school van mijn kinderen. Ik werk als software ontwikkelaar, heb twee kinderen op de Molenwiek (groep 1 en 3) en over een paar jaar een derde. Tot nu toe ervaar ik De Molenwiek als een zeer prettige school. Graag houd ik een vinger aan de pols bij het beleid van de school om te zorgen dat dit zo blijft voor alle ouders en leerlingen.

Als MR willen wij de school helpen met het maken en uitvoeren van een goed en duidelijk beleid, waarbij de ouders en de leerkrachten zich betrokken voelen. Om dat te bereiken komen wij 7x per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen hebben een open karakter, ouders en leerkrachten zijn welkom om een dergelijke vergadering bij te wonen. De data staan altijd vermeld in de Molenweekly. De directeur legt beleidsstukken aan ons voor, waar we soms adviesrecht op hebben, soms instemmingsrecht.

Om dit goed te kunnen doen, willen wij graag weten wat er speelt onder de ouders en leerkrachten (onze achterban). Bij grote beslissingen, zullen we de achterban actief benaderen. Verder zullen we jullie op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen via de Molenweekly.
Maar ook heel belangrijk is het contact op en rond het schoolplein. Schroom dus niet om ons te benaderen en te vertellen waar aandacht voor nodig is of vragen te stellen.

Het is goed om te weten dat wij er niet voor de individuele problemen zijn. Ga daarvoor vooral in gesprek met de leerkracht of de directeur. Maar daar waar een probleem breder gedragen wordt, kunnen wij als MR wat betekenen.

We hopen op een prettige samenwerking tussen MR en de school, met zo veel mogelijk betrokkenheid van onze achterban. En dat allemaal met als doel om het onderwijs voor de kinderen en leerkrachten van de Molenwiek zo leuk en leerzaam mogelijk te maken!

Denkt u met ons mee?

Groeten van de Medezeggenschapsraad