Op deze pagina vindt u al de belangrijke documenten

Als u op de button klikt wordt het document gedownload en kunt u het lezen, of uitdraaien.

Schoolgids

2022-2023

Hier vindt u de vernieuwde schoolgids. Hierin staan alle belangrijke onderwerpen omtrent onze school.

DOWNLOAD DOCUMENT

Schoolondersteuningsplan

2022-2023

Hier in vindt u alles omtrent onze ondersteuning aan de kinderen.

.

DOWNLOAD DOCUMENT

Medezeggenschapsraad

2022-2023

Hier vindt u de info en de leden van de medezeggenschapsraad

Deze wordt aangepast Begin schooljaar 22/23

.

DOWNLOAD DOCUMENT

Plaatsingsbeleid november 2022

2022-2023

Hier vindt u de folder en een aanmeldingsformulier.

DOWNLOAD DOCUMENT

Sectorplan corona

2022-2023

Dit protocol heeft als doel om als richtlijn te dienen bij opschaling vanaf fase 2 bij een landelijke corona-uitbraak.

DOWNLOAD DOCUMENT