Op deze pagina vindt u al de belangrijke documenten

Als u op de button klikt wordt het document gedownload en kunt u het lezen, of uitdraaien.

Schoolgids

2021-2022

Hier vindt u de vernieuwde schoolgids. Hierin staan alle belangrijke onderwerpen omtrent onze school.

DOWNLOAD DOCUMENT

Schoolondersteuningsplan

2021-2022

Hier in vindt u alles omtrent onze ondersteuning aan de kinderen.

.

DOWNLOAD DOCUMENT

Medezeggenschapsraad

2021-2022

Hier vindt u de info en de leden van de medezeggenschapsraad

.

DOWNLOAD DOCUMENT

Plaatsingsbeleid november 2020

2021-2022

Hier vindt u de folder en een aanmeldingsformulier.

DOWNLOAD DOCUMENT

Jaarplan 2020 2021

2020-2021

Hier vindt u het beknopte overzicht van ons jaarplan.

DOWNLOAD DOCUMENT