Rondleiding door de school voor ouders/verzorgers

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers die overwegen om hun kind op de Molenwiek Dalton aan te melden, eerst een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding door de school.
Ga naar: Inschrijven voor rondleiding

Als er van een gezin al een kind op de Molenwiek zit, is een gesprek met rondleiding uiteraard niet meer nodig. Inschrijven uiteraard wel.
Voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar school gaan geldt het nieuwe Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem.