Reflectie

Coöperatieve werkvorm, woordenschat groep 4


Zwijsen: Groep3 Technisch lezen


Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.
Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken. De kinderen doen dit door Dagelijks te reflecteren op zowel de Leer-Doelen als de Ik-Doelen.