Beleving

Groep 8 schrijft zelf de eindmusical


Lipdup voor het 40jarig jubileum


Daltonscholen zijn gericht op verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. De Molenwiek heeft er de pijler “beleving” aan toegevoegd en maakt daar ook een speerpunt van. Wij willen voor de kinderen een “beleefomgeving” zijn, de school als atelier waarin allerlei uitnodigingen zijn om te proberen, te leren, te ervaren en te beleven. Uitnodigingen in de vorm van thema’s, muziek, dans, handvaardigheid en tekenen maar ook excursies, feesten, deelname aan weeksluiting enz. Onze school wil de kinderen bouwstenen voor hun levensfundament aanreiken en daarom willen we zorgen voor een schat aan belevingssituaties.
We proberen er voor te zorgen dat zwart en wit, maar vooral alle kleuren van de regenboog een plaats krijgen in de herinnering van de kinderen. We proberen ze het gevoel te geven dat ze competent zijn, iets kunnen leren en met ons drempels kunnen nemen.